Een EPB is wettelijk verplicht voor elke nieuwbouw of grote renovatie van een woning. Elke woning dient een minimale energieprestatie te behalen, uitgedrukt in E-peil. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit E-peil verstrengd naar E-60. Bovendien moet elke woning vanaf 2014 beschikken over een minimaal aandeel in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een biomassa-installatie. Na 2020 dient elke woning BEN te zijn (Bijna – Energie – Neutraal), wat zal neerkomen op een E-peil van E-30 of in de buurt daarvan.

 

eco2eco denkt met u mee en tracht op een economisch verantwoorde manier in samenspraak met de bouwheer een zo laag mogelijk E-peil te bekomen. Belangrijk is dat de bouwheer op basis van de impact van elke keuze op het e-peil, keuzes kan maken.

 

Alles begint met een degelijke startverklaring. Indien er in de voorbereiding onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de eisen rond isolatie en energiezuinige technieken zijn deze in de eindfase vaak moeilijk weg te werken en riskeert men boetes. Daarom is het essentieel dat de EPB-verslaggever in alle fasen van het bouwproces betrokken wordt.

 


Je zoekt een degelijke EPB-verslaggever?

eco2eco staat garant voor:

  • Een degelijk onderbouwde startverklaring.
  • Advies over beschikbare technieken en isolatiematerialen.
  • Bepalen van de impact op het E-peil bij wijzigende bouwplannen.
  • Vakkundige begeleiding in het bouwproces.
  • Het vermijden van boetes omwille van niet gehaalde normen.