Een warmtebeeld- of infraroodcamera maakt de kleinste temperatuurverschillen zichtbaar, tot op 0,05 °C. Deze vrij nieuwe techniek brengt warmte of koude verliezen duidelijk in beeld.

 

Ook oververhitting van elektrische installaties, kapotte zonnepanelen of slijtages of afzettingen in leidingen kunnen gedetecteerd worden. Dichtingen die niet goed afsluiten, niveaumetingen van vloeistoffen, … de toepassingen zijn legio.

 

 


Wil je graag beroep doen op een thermograaf van eco2eco?

  • Eigen FLIR warmtebeeldcamera.
  • eco2eco thermograaf
  • Alle temperatuurverschillen tot op 0.05°C zichtbaar
  • Dienstverlening op afroep on-site
  • Zorgvuldig verslag in geval van schadegevallen of in onderling overleg
  • Controle van uitgevoerde werken