Thuis worden we voortdurend blootgesteld aan het ons omringende milieu. Denken we maar aan de binnenlucht, buitenlucht, bodem en soms ook grondwater. In specifieke gevallen kan je in contact komen met schadelijke stoffen (bodemvervuiling, luchtvervuiling, …). Ook de mens zelf produceert stoffen die we best op een zo efficiënt mogelijke en energievriendelijke manier verwijderen (ventilatie, waterzuivering).

 

eco2eco levert deskundig milieuadvies op de volgende domeinen.

 

  • Binnenklimaat
  • Omgevingslucht
  • Bodemonderzoek
  • Grondwateronderzoek
  • Regenwaterrecuperatie
  • Waterzuivering
  • Vochtmetingen