Programma Symposium van 20 maart 2014

 

13.45u – 14.00u Onthaal en inschrijvingen
14.00u – 14.05u Ontvangst door Peter-Paul van den Berg, directeur Kamp C
14.05u – 14.20u Inleiding door Rudi Daems, eco2eco
14.20u – 14.50u Vlaams traject naar BEN-gebouwen 2021 in de nieuwbouw en renovatie
  Maarten De Groote, beleidsmedewerker Vlaams Energieagentschap (VEA)
14.50u – 15.30u Slimme energetische renovatie van de gebouwschil,
  dr. Ir. Paul Steskens, projectleider Labo Energiekarakteristieken van het WTCB
   
15.30u – 15.45u Koffiepauze
   
15.45u – 16.20u Naar een energetische en kostenoptimale renovatie of nieuwbouw:
  inpassing van hernieuwbare energie in het gebouw,
  Ir. Sara Maeyninckx, XEN - Advies
16.20u – 16.55u Enkele inspirerende praktijkvoorbeelden van renovatie tot BEN-gebouw,
  Ir. Leen Peeters, Think! E
16.55u – 17.10u Slottoespraak door Joris Vandenbroucke, kabinetschef van de
  Vlaamse minister Freya Van den Bossche, bevoegd voor energiebeleid
17.10u – 18.00u Afsluitende netwerkdrink