Een gemeentebestuur of andere publieke overheid wil niet langer achterblijven op het vlak van hernieuwbare energie. Zij beschikken doorgaans over nogal wat ‘publieke ruimte’ (scholen, sporthallen, zwembaden,…) om zonne-energie voor elektriciteit of warm water op te wekken. Bovendien versterkt de voorbeeldfunctie van gemeenten het gevoel bij haar inwoners dat ook zij concrete dingen kunnen realiseren om de CO2-uitstoot terug te dringen.


 

eco2eco biedt uw gemeente of organisatie een voorstel op maat voor thermische of photovoltaïsche zonnepanelen.

  • Onderzoek van het verbruiksprofiel van uw gemeente/organisatie
  • Screening van de voorgestelde locatie (ligging, stabiliteit, aansluitingsmogelijkheden, …)
  • Uitwerken van een projectvoorstel op maat
  • Berekening van alle mogelijke terugverdieneffecten (groenestroomcertificaten, subsidies,…)